لیزر و توده های دهانی

ضایعات حاصل از استفاده دندان مصنوعی بدون ثبات EPULIS یکی از مشکلات عدیده در افرادی که از دست دندان استفاده می کنند و دست دندانشان دارای ثبات کافی نیست در طول زمان ایجاد توده های فیبری زیادی در بستر دندان مصنوعی می گردد که اگر بی توجه به آن باشید رشد نموده و تا حدی پیشروی می کند که محیط دهان را در بر گرفته و استفاده از دندان را غیر ممکن می کند. این توده ها خوش خیم هستند ولی تغذیه شخص را شدیدا به مخاطره می اندازند. قبل از پیشرفت لیزرهای محیط دهان این توده ها با عمل جراحی و بخیه در محل های شکافته شده با خونریزی و درد بعد از عمل و نقاهتی نسبتا طولانی همراه بود ولی امروزه به کمک لیزر های محیط دهان برداشت و ریشه کن نمودن این توده ها آسان و بدون خونریزی و نیاز به بخیه انجام می پذیرد و شخص در مدتی کوتاه می تواند دوباره از تغذیه عادی برخوردار گردد.