نجات دندانهای شکسته در مقطع لثه توسط عمل های لیزری

یکی از مشکلات شایع و معمول بخصوص در دندانهایی که پیشتر با مواد پر شده اند  و یا درمان ریشه و روکش شده اند حادثه شکستن تحت فشارهای عمل جویدن است و در چنین شرایطی امکان اینکه مقطع شکستگی در سطح لثه و یا عمیق تر اتفاق بیافتد بسیار زیاد است و انتخاب بین ماندن یا نماندن دندان مورد نظر را در هاله ای از ابهام خواهد برد. از آنجاییکه به هر حال دندان طبیعی انسان همچنان عضوی مهم و با ارزش است و در پاره ای موارد مانند افرادی که دچار دیابت و بیماریهای مشابه هستند عمل کاشت یا کارگزاری ایمپلنت دندانی ممکن نیست و تنها راه پیش رو نگهداری ریشه و اصلاح دندان مربوطه است . در این موارد لثه و استخوان اطراف ریشه دندان باید تغییر داده شود تا قسمت شکسته از حاشیه لثه خارج گردد. در روش های سنتی و پیشین این عمل توسط تیغ جراحی انجام می پذیرفت و زمان ترمیم لثه حداقل یک ماه به طول می انجامید و مشکلات زیادی را برای شخص به همراه داشت . امروزه در این موارد از تکنولوژی لیزرهای دندانپزشکی استفاده می شود و چنین عملی در کوتاهترین زمان با حداقل عوارض به اجرا می رسد. لیزرهای نوین در محیط دهان قادر به مانور روی بافت های نرم و سخت می باشند. ا استفاده از این تکنولوژی سبب حفظ سلامتی بافت های مزبور و ایجاد کمترین ناراحتی در افراد می گردد.