کامپوزیت (یو وی) رنگ دندان( تراش با فرز – رفع پوسیدگی با لیزر )

عمل ترمیم و رفع پوسیدگی به دو روش انجام می شود . روش سنتی با تزریق بی حسی و استفاده از فرز جهت تراش دندان است و دیگری روش مدرن و جدید برداشت پوسیدگی با لیزر بدون تزریق و درد است که در انتها عمل پر کردن دندان با استفاده از مواد کامپوزیت رنگ دندان و با اشعه ماورای بنفش سخت می شود و در هر دو روش نتیجه ای سالم و زیبا می آفریند.