آمالگام ( تراش با فرز – رفع پوسیدگی با لیزر )

عمل ترمیم و رفع پوسیدگی به دو روش انجام می شود . روش سنتی با تزریق بی حسی و استفاده از فرز جهت تراش دندان است و دیگری روش مدرن و جدید برداشت پوسیدگی با لیزر بدون تزریق و درد است که در انتها دندان توسط آمالگام که شامل پودر فلزات وجیوه است پر می گردد که این مواد اگرچه که دارای استحکام خوبی هستند ولی رنگ سیاه و داشتن جیوه از نقاط منفی آنهاست.