بافت نرم (زیبایی - مداوا)

لیزرهای نوین در امر زیبایی با کمترین صرف زمان و بالاترین سطح در دقت انجام می شود و تغییرات بارزی درزیبایی لبخند می آفریند. همچنین با کمترین نیاز به تزریق بی حسی و مصرف دارو لیزرتراپی، موجب رفع التهاب، تورم، عفونت و خونریزی می گردد و در بعضی موارد جایگزین جراحی لثه می گردد.