تی ام جی (مشکلات مفصلی)

مشکلات مفصل گیجگاهی در مواردی توسط لیزرتراپی قابل درمان است.