آِی پی اس

روکشهای تمام سرامیک هستند که کاملا دندانها را می پوشانند و طبیعتا تمامی سطوح دندانها باید تراشیده شوند. آی پی اس ها در لابراتوار ساخته می شوند و غالبا وقتی دندانها دارای خسارت را پر شدگی های قبلی هستند و یا نسبت دندانها مناسب نیست توصیه می شوند. شفافیت و زیبایی آن مانند مینای دندان طبیعیست