کاشت مینی ایمپلنت بدون جراحی

در استخوان های فکی که نازک و دارای عرض استخوان کمی هستند مینی ایمپلنت اغلب بدون جراحی کارگذاری می شود.