بریج (پی اف ام - سرامیک - زیرکونیا)

در مواردی که جای خالی دندان به هر دلیل ایمپلنت و کاشت انجام پذیر نباشد با تراش دندانهای مجاور و کارگذاری چند روکش متصل به هم بریج انجام می شود که می تواند پی اف ام یا سرامیک باشد.بریج ها معایبی دارند از جمله تراش دندانهای سالم وضعف کنترل بهداشت.