لامینیت

لامینیت ها پوسته های زیبایی هستند که روی دندان را می پوشانند و فقط سطح پشتی دندان را نمی پوشانند و یک میلیمتر از بقیه سطوح باید تراشیده شود و در لابراتوار ساخته می شوند.