دست دندان کامل

دست دندان های کامل برای افرادی که استخوان خوب و برجسته دارند انجام می شود ولی امروزه به دلیل ظاهر نا مناسبی که دارند کمتر پذیرفته می شوند.