پلاک (آر پی دی)

در مواردی که جای بعضی از دندانها خالیست پلاک متحرک انجام می شود که البته امروزه بطور موقت انجام می گیرد. پلاکهای متحرک اگر از جنس آکریلیک باشند سبک و شکننده اند ولی با جنس کرم کبالت سخت و مقاوم ترند.