لیزر

لیزر

با لیزرهای نوین میشود زیبایی لبخند را بدون تغییرات دندانی انجام داد و همچنین درمان بیماریهای گوناگون لثه در گذشته توسط جراحی انجام پذیر بود .

امروزه بخش وسیعی توسط لیزرها بدون استفاده از تزریق . تیغ جراحی . بخیه و دارو و همچنین با سرعت قابل انجام است.

روشLANAP  که امروزه در دنیا بکار می رود همان ایجاد لثه سالم در کنار دندانها بدون جراحی توسط لیزر است.

تمامی پوسیدگی های دندانی نیز بدون بی حسی و تزریق و با آسودگی کامل توسط لیزرها قابل انجام است.

لیزرها انواع توده ها و زخم های دهانی را مداوا میکنند و اسپازم عضلانی و عدم فعالیت عصب های دهانی را رفع می نمایند و در تغییر رنگ و زیبایی دندانها تاثیر دراز مدت دارند.